Pagerank

Pagerank, afgekort PR, is een puntensysteem die Google VROEGER gebruikte om de belangrijkheid van een webpagina te bepalen. Pagerank is afgeleid van een van de twee bedenkers van Google Larry Page.

Pagerank wordt berekend doordat een hoeveelheid van de pagerank van de inkomende links wordt doorgegeven aan de pagina waarnaar gelinkt wordt. Hierbij tellen alle interne en externe pagina's die een link naar jouw pagina geplaatst hebben mee.

Tegenwoordig heeft een hoge pagerank niet erg veel nut meer voor je ranking in Google. Het Google algoritme is grotendeels gebaseerd op relevantie, het is dus belangrijk dat er websites naar je linken die van onderwerp relevant zijn aan het onderwerp van jouw website. Vaak zie je nog wel websites met hoge pagerank hoog scoren in Google, maar dat hoeft dus niet perse! Vaak is het zo dat websites die veel relevante links hebben vaak ook een hoge pagerank hebben, en dan ranken ze hoog in Google, maar dat is dan niet vanwege de hoge pagerank maar vanwege de hoeveelheid relevante backlinks.